đây chính là Quần thể đa hợp ban đầu của Samland TP. Hà Nội, với sáng kiến mới “cuộc làm việc xanh, trong lành and tiện dụng ghi sâu cá tính Nhật phiên bản” lưu lại bước ngoặt cần thiết trong tiến trính Bắc tiến của Samland. Dự án Samsora Premier bao gồm quy mô 6.000m2, […]