Không chỉ là một phức hợp trung tâm thương mại, cơ quan và nhà sống, Rivera Park Ha Noi còn được xem như một cột mốc đánh dấu, một trong các bước tiến thế hệ khẳng định đẳng cấp cũng như nhãn hiệu của chủ đầu cơ bất động sản Long Giang Land trong ngành bất […]