Nhà cao tầng Chung cư 82 Nguyễn Tuân nằm ngay 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội sẵn sàng được đặt ra thị lớp và được tạo ra bởi Công ty TNHH Thống Nhất – Bắc Việt Nam một trong những đơn vị đã triển khai chiến thắng nhiều Tổ hợp căn hộ như Goldmark City hoặc […]